Na Bílou sobotu večer zapalte v okně svíci a vyvěste obraz našeho Pána Ježíše Krista, který této noci slavně z mrtvých vstal, přemohl smrt a vyvedl nás k životu! Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu. Jen On zachraňuje, On léčí a uzdravuje, On je naše spása.