Máme poslední den roku, a tak hodnotíme a ptáme se, co nového nás v tom dalším asi čeká… Jenže budoucnost zná jen Bůh, tu nevyčteme z hvězd nebo čísel. Můžeme se však každý snažit a přispět aspoň kapkou k tomu, aby nový rok byl opravdu dobrý pro nás všechny, spravedlivý a Bohem požehnaný.

Přejeme proto nám všem v přicházejícím novém roce co nejvíce pochopení pro slabosti své i druhých, srdce plné milosrdenství a odpuštění a ochotu konat bez váhání mnoho konkrétních skutků lásky pro naše bližní.

Přejeme vám neskonale dobrým a milosrdným Bohem požehnaný rok 2021, moudrost Ducha, světlo Kristovo a ochranu naší matky Marie pro všechny vaše cesty!