Vzhledem k výjimečné situaci mohou farníci posílat svůj finanční dar na provoz a běžné potřeby farnosti na účet číslo

1724169359/0800

Finanční dar je možné v souladu s platnou legislativou odečíst od základu daně. Potvrzení o poskytnutí daru na vyžádání vystavíme – své požadavky směřujte na telefonní číslo 731 953 230. Předem děkujeme za vaši štědrost a podporu!