V úterý 11. února bude mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných v 17 hodin ve farním kostele.