V pondělí 3. února při mši svaté v 17 hodin v kapli v Orlové – Lutyni bude udělováno svatoblažejské požehnání na ochranu před krčními nemocemi.

Svatý Blažej, patron lékařů a ochránce zvláště proti nemocem krku, byl biskupem, který zemřel mučednickou smrtí roku 320 v dnešním Turecku. Podle legendy byl lékařem a léčil lidi i zvířata. Ukrýval se v horské jeskyni před pronásledováním křesťanů. Nepřátelé jej ale našli. Cestou na popravu uzdravil chlapce, kterému uvízla v krku kost – vložil na něj ruce a dítě se uzdravilo. Proto se v den svátku tohoto světce uděluje svatoblažejské požehnání dvěma zkříženými svícemi se slovy:

„Na přímluvu svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ať tě Bůh ochrání od vší choroby hrdla a od kteréhokoliv jiného zla.“