Přihlášené děti a jejich rodiče, ale i ty, kteří ještě přihlášku neodevzdali, informujeme, že ve středu 23. září v 17:30 hodin v sálce fary se uskuteční první organizační schůzka k výuce náboženství. Srdečně zveme!