Poslední Akce

Život v (Boží) přítomnosti

Farní kostel Lidická 770, Orlová - Město

Dvě přednášky a praktické ukázky kontemplace s jáhnem katolické církve Robertem Elvou Frouzem, kterého možná znáte z jeho loňské návštěvy Orlové. Letos přijede v rámci ekumenického programu Spiritualita pro dnešek, který nabízí návštěvníkům bez ohledu na vyznání prostor k zastavení se, načerpání radosti a naděje. Zařazení meditací do denního programu člověka je totiž nejen uklidňující, […]

Srdce Ježíšovo v Noci kostelů

Pátek 07. 06. bude dnem plným zážitků, v jehož středu bude SRDCE. Liturgicky totiž na tento den připadá Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ta se slaví vždy v pátek po oktávu Božího Těla, neboli v pátek po druhé neděli po Letnicích. A celý měsíc červen je zasvěcen Ježíšovu Srdci. Svátek má původ ve zjeveních sv. Markéty […]

Boží Tělo

Každoroční Slavnost Těla a Krve Páně s průvodem kolem kostela - srdečně zveme!