Aktuality

Slovo biskupa Františka k nouzovému stavu

  • by

Milí bratři a sestry,v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí:Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko – opavské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti… Read More »Slovo biskupa Františka k nouzovému stavu

Předsevzetí

  • by

Drazí bratři a sestry, milí farníci, všechny vás zdravím v nelehké a mimořádné době, kdy se dosud nebezpečně šíří zákeřný virus a zasahuje do našich farností a rodin. Jsem přesvědčen, že křesťan, spoléhající se na Ježíše Krista, může i v této těžké době vypozorovat příležitost k zocelení své víry v Boha. A proto bude velmi dobré, když si jako křesťané postavíme před oči několik předsevzetí: Dodržíme doporučené hygienické zásady, a… Read More »Předsevzetí

Co nás v postní době čeká

  • by

V souladu s karanténními nařízeními vlády se veškeré farní aktivity v době postní ruší. Popeleční středou 26. února vstupujeme do doby postní. Mše svatá tento den s udílením popelce bude sloužena v 17:00 hodin ve farním kostele. Bohoslužba v kapli v 7:00 hodin nebude sloužena. Prožijme tentokrát půst doopravdy s postní almužnou a pomozme lidem v nouzi tím, co si odřekneme.  Peníze za požitky, které si během postu odřekneme, můžeme vložit do tzv.… Read More »Co nás v postní době čeká

Světový den nemocných

  • by

V úterý 11. února si připomínáme svátek Panny Marie Lurdské a Světový den nemocných. Mše svatá s udělováním svátosti nemocných bude ve farním kostele v 17 hodin. Ranní mše svatá v kapli nebude sloužena.

Svátek Panny Marie Lurdské

  • by

V úterý 11. února bude mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných v 17 hodin ve farním kostele.

První pátek

  • by

V pátek 7. února oslavujeme první pátek v měsíci. Jako obvykle v 16 hodin začneme adorací ve farním kostele, během které bude příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin bude mše svatá. Jaký význam má první pátek? V 17. století se ve Francii prosadil směr jansenismus, který požadoval přísnost ve víře a mravech. Vedl však bohužel až ke strachu z Boha, odcizení a odmítání svátostí, zvláště eucharistie. A právě v… Read More »První pátek

Svatoblažejské požehnání

  • by

V pondělí 3. února při mši svaté v 17 hodin v kapli v Orlové – Lutyni bude udělováno svatoblažejské požehnání na ochranu před krčními nemocemi. Svatý Blažej, patron lékařů a ochránce zvláště proti nemocem krku, byl biskupem, který zemřel mučednickou smrtí roku 320 v dnešním Turecku. Podle legendy byl lékařem a léčil lidi i zvířata. Ukrýval se v horské jeskyni před pronásledováním křesťanů. Nepřátelé jej ale našli. Cestou na popravu… Read More »Svatoblažejské požehnání

Mládežnická bohoslužba

  • by

V neděli 2. 2. v 16:00 pořádají naši sousedé z církve českobratrské v Husově domě mládežnickou bohoslužbu, pro všechny duchem stále mladé. Zazpívá Ivana Funioková, s novou kapelou. Kázat bude Honza Mikschik a ze Skotska přijede také Štěpán Janča. Přijďte načerpat trochu duchovního slova a potěšení z hudby. 

Hromnice

  • by

V neděli 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, tzv. Hromnice. Tento svátek připomíná obětování Ježíše v chrámě, při kterém starý Simeon a prorokyně Anna poznali v Ježíši „světlo k osvícení národů“. Lidový název Hromnice vznikl kvůli svěcení svíček hromniček, které se rozsvěcely při modlitbě za ochranu, při bouřce, aby Bůh ochránil dům před bleskem, anebo u lůžek umírajících lidí. V neděli si nezapomeňte přinést svíce k posvěcení a… Read More »Hromnice

Ekumenická bohoslužba

  • by

V rámci zakončení Týdne modliteb za jednotu křesťanů srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu v neděli 29. ledna v 16:00 hodin v modlitebně Církve bratrské v Orlové – Lutyni na ulici Polní, naproti restaurace U Króla.