Úklid a zdobení kostela

Zdobit kostel budeme na Velikonoce v úterý 4. 4 dopoledne a úklid kostela proběhne ve stejný den od 15:00 hodin. Prosíme, přijďte pomoci! Kdo by chtěl přispět také úklidem fary, je rovněž vítán. Čas úklidu si může stanovit dle svých...

Květná neděle

letos připadá na 2. dubna. Nezapomeňte, že mše svatá bude pouze v 10:00 hodin v kostele a přineste si s sebou zelené ratolesti. Před mší se sejdeme na schodišti před křížem.

Za jednotu křesťanů

Hned z kraje nového roku přichází výzva nám, křesťanům: jsme vyzýváni k modlitbě za naši jednotu. Máme-li totiž být solí tohoto světa, nemůžeme žít v rozdělení. Takové svědectví je světu jen pohoršením. Prosme proto společně v týdnu od 18. do 25. ledna o smíření,...

Půlnoční

Štědrovečerní bohoslužba v kostele dnes mimořádně začíná ve 22:15 hodin, ale chcete-li si zazpívat koledy, jste zváni na 22:00 hodin.

Pod věžemi

Vychází nové číslo našeho farního zpravodaje POD VĚŽEMI, poslední v letošním roce a jak jinak, než vánoční… Pokud vás zajímá, co se u nás děje, přečtěte si jej. Zpravodaj si můžete vzít v kostele.

Adventní obnova

Srdečně vás zveme sobotní na adventní duchovní obnovu 10. prosince. Začínáme mší svatou v 10:00 hodin a po mši se bude konat adorace. Obnovu povede P. Adam Malek z Opavy – Komárova. Půl hodinu před mší svatou bude možnost k přistoupení ke svátosti smíření. Bohoslužby...

Náboženství začalo

Výuka náboženství už začala, děti k prvnímu svatému přijímání připravuje o. Rafal Wala ve středy na faře, menší děti učí Mgr. Marie Fábryová na faře a do polské školy zajíždí o. Mieczyslaw Augustynowicz. Bližší informace vám sdělí...

První pátek a sobota

V pátek 4. 11. v kostele zveme v rámci prvního pátku v měsíci od 16:30 hodin na adoraci Nejsvětější Svátosti oltářní, následuje mše svatá v 18:00 hodin jako obvykle. V sobotu 5. 11. večer v kapli v Orlové – Lutyni v 17:00 hodin začíná pobožnost prvních sobot s...
Přihlášky do náboženství

Přihlášky do náboženství

Přihlášky k výuce náboženství na nový školní rok jsou k dispozici v sakristii kostela. Prosíme o jejich vyplnění a odevzdání v kostele do neděle 28. září. Vyučování náboženství začne koncem září, den a hodinu upřesníme.
Společenství seniorů

Společenství seniorů

Po dlouhé „covidové“ době otvíráme další kapitolu našeho společenství. Tak jako dříve se budeme setkávat první středu v měsíci v sálce fary od 15:00 hodin. Hlavním animátorem našeho společenství je pan Jan Hlosta, který spolu s námi srdečně zve do...