Jak jsme snědli 210 vajec

Nikdo mi ještě uspokojivě nevysvětlil, proč se tahle svatodušní tradice v našich končinách udržuje a jak vůbec vznikla. Ale myslím, že je to tradice po čertech dobrá. Nevím, kolik se nás sešlo, nejspíš kolem osmdesáti, možná stovka. Vím jen přesný počet vajec, kterých...

Proměna farnosti

Před týdnem proběhla poslední debata o myšlenkách z knížky Proměna farnosti kanadského kněze Jamese Mallona. Debatovat naštěstí bylo možno, protože jeden vytrvalý farník na všechna tři setkání vždy zodpovědně přišel – a ve dvou už přece dialog vést jde. Tedy,...

Farní kavárna

V neděli 17. března jsme se podruhé sešli v naší malé farní kavárně. Ačkoli malé tak úplně ne, protože se vlastně stala velkou příležitostí sejít se ve farnosti úplně všichni – kdo chtějí, samozřejmě. Právě kvůli kavárny byly totiž obě nedělní mše poprvé...

Přihlášky k náboženství

Od konce srpna jsou v kostele v sakristii k dispozici přihlášky pro všechny děti, které chtějí chodit v tomto školním roce na hodiny náboženství. Zájemci lační po vědění, vyzvedněte si je, prosím, vyplňte a opět na stejném místě odevzdejte. Pokud i vy rodičové, nebo...

Požehnání školákům

V neděli 3. září po mši svaté požehnal o. Rafal třem školákům a určitě i tomu čtvrtému co utíkal do kostela s maminkou na poslední chvíli… 🙂 Věříme, že Boží požehnání bude doprovázet tyto tři děti po celý rok a modlíme se za ně i za všechny jejich kamarády a...

Brigáda

Děkujeme všem, kteří přišli pomoci v sobotu 2. září na brigádu. Bylo nás deset a stihli jsme uklidit kůr v kostele, omést pavučiny a uklidit celé okolí kostela, vyčistit plochu před farou od plevelů, vyplít záhon na zahradě a zamést. Čeká nás ještě úklid sálky....

Svatodušní novéna pro město

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně 19. května se celá církev devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého, až do Letnic – slavnosti Seslání Ducha svatého 28. května. Devítidenní modlitbu nazýváme novéna, skládá se zpravidla z četby úryvku z Bible nebo...

I. Fatimský den

Měsíc Panny Marie V sobotu 13. května církev slaví liturgickou památku Panny Marie Fatimské. V tento den roku 1917 se na návrší Cova da Iria u portugalské Fatimy poprvé zjevila třem malým pasáčkům Panna Marie. Zjevovala se pak každý další měsíc, vždy 13. den, až do...

Pouť v kapli

V úterý 16. května oslavíme svátek sv. Jana Nepomuckého slavnostní bohoslužbou v kapli v Orlové – Lutyni v 18:00 hodin. Ranní mše svatá v 8:00 hodin v tento den nebude sloužena. Pokud byste chtěli pomoci s úklidem před poutí, můžete přijít na brigádu v sobotu....