Aktuality

Omezení bohoslužeb

  • od

Rozhodnutím vlády se počínaje pondělím 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% kapacity, což pro náš kostel znamená 25 účastníků bohoslužeb, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu, podávání přijímání na ruku. Dodržujme tato opatření důsledně a važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené… Číst dále »Omezení bohoslužeb

NINIVE – 40 dní pokání mé rodiny

  • od

O postní iniciativě, která k nám přišla z Polska pod vedením o. Dominika Chmielewského, jste možná už slyšeli, protože se lavinovitě šíří jako poselství Ducha Svatého pro tento čas. Od Popeleční středy 17. února koná už mnoho rodin pokání až do Velkého pátku. Přidejte se i vy! Jak? Společnou každodenní modlitbou desátku k odprošení za hříchy našeho manželství, naší rodiny, našeho domu. Vytvořme si kalendář rodinného pokání. Každý den do kalendáře… Číst dále »NINIVE – 40 dní pokání mé rodiny

Duchovní obnova se svatým Josefem

  • od

Milé maminky, společenství Modlitby matek zve k devítidenní přípravě na duchovní obnovu se sv. Josefem. Připravil ji o. Marián Dragúň, duchovní otec Motliteb matek na Slovensku, doprovázet ji bude duchovní otec českých Modliteb matek Mariusz Sierpniak a slovem přispěly také koordinátorky: slovenská – Janka Pajanová a česká – Markéta Klímová. Obnova začíná v úterý 23. února novénou ke sv. Josefovi, kterou ukončíme ve středu 3. března.  Snažte se už v tomto čase zapojit do… Číst dále »Duchovní obnova se svatým Josefem

Postní almužna

  • od

Postní dobu obohatí také možnost návratu ke starobylé postní tradici – almužně. Peníze za požitky, které si během půstu odřekneme, můžeme vložit do tzv. postniček, krabiček, které budou rozdávány v kostele na Popeleční středu. Takto získané prostředky bychom letos chtěli po skončení postní doby předat do rukou pana doktora Maďara a jeho skupiny, která jak víte, pomáhá chudým v Africe, v Malawi. Podstatou Postní almužny je, že ten, kdo se… Číst dále »Postní almužna

Postní snaha za farnost

  • od

Pohledem do tmy svíci nerozsvítíš… Pokud ti něco v naší farnosti vadí, nebo naopak chybí, pokud ti na našem společenství záleží a trápí tě, že by mohlo být živější, lepší…, přispěj drobnou snahou k dobru farnosti i ty. Půst je k tomu dobou více než příhodnou. Stanu-li se lepším já, zlepší se i částečka společenství nás všech… Začni pracovat na sobě, měň své zvyky, mysli na ostatní bratry a sestry.… Číst dále »Postní snaha za farnost

Křížové cesty

  • od

V pátky postní doby, vždy po mši svaté, zůstaneme v kostele o chvíli déle a společně si při pobožnosti křížové cesty připomeneme těžkou cestu, kterou kráčel náš Pán. Jako každý rok modlitbu povedou jednotlivá společenství naší farnosti na různé úmysly: 19. 2. – 17:30 – Za ženy a matky – Modlitby matek 26. 2. – 17:30 – Za farnost a město – Společenství seniorů 5. 3. – 17:30 – Za… Číst dále »Křížové cesty

Popelec

  • od

Mše svatá s udílením popelce bude sloužena ve středu 17. února v 17:00 hodin v kostele. Tento den spolu s celou církví začínáme postní dobu. Liturgie tohoto období nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Popeleční středa je den přísného půstu. Znamená to v tento den zdrženlivost od masa a střídmost v jídle. Střídmost v jídle znamená, že člověk může… Číst dále »Popelec

Požehnaný nový rok

  • od

Máme poslední den roku, a tak hodnotíme a ptáme se, co nového nás v tom dalším asi čeká… Jenže budoucnost zná jen Bůh, tu nevyčteme z hvězd nebo čísel. Můžeme se však každý snažit a přispět aspoň kapkou k tomu, aby nový rok byl opravdu dobrý pro nás všechny, spravedlivý a Bohem požehnaný. Přejeme proto nám všem v přicházejícím novém roce co nejvíce pochopení pro slabosti své i druhých, srdce… Číst dále »Požehnaný nový rok

Betlém…

  • od

… v našem kostele si můžete v klidu prohlédnout na Štědrý den hodinu před mší svatou, od 15:00 do 16:00 hodin. Nebo si udělejte vycházku odpoledne o svátcích vánočních – oba dny, 25. a 26. 12., bude kostel otevřen od 14:00 do 17:00 hodin. Podobně bude možnost prohlídky také na Silvestra od 15:00 hodin do začátku děkovné mše v 16:00 hodin.

Bohoslužby o Vánocích

  • od

O Vánocích budou mše svaté slouženy stále pouze ve farním kostele, v kapli se bohoslužby s ohledem na malý prostor nekonají. V současnosti je počet účastníků na mši 50 osob. Časy bohoslužeb jsou tak, jak je znáte z minulých let s jedinou výjimkou “půlnoční” mše svaté na Štědrý den, která bude letos začínat už ve 21:30 hodin. Zpovědní dny jsou 21. – 23. 12. Podrobný rozpis bohoslužeb a další informace… Číst dále »Bohoslužby o Vánocích