Přihlášky k náboženství

Od konce srpna jsou v kostele v sakristii k dispozici přihlášky pro všechny děti, které chtějí chodit v tomto školním roce na hodiny náboženství. Zájemci lační po vědění, vyzvedněte si je, prosím, vyplňte a opět na stejném místě odevzdejte. Pokud i vy rodičové, nebo...

Požehnání školákům

V neděli 3. září po mši svaté požehnal o. Rafal třem školákům a určitě i tomu čtvrtému co utíkal do kostela s maminkou na poslední chvíli… 🙂 Věříme, že Boží požehnání bude doprovázet tyto tři děti po celý rok a modlíme se za ně i za všechny jejich kamarády a...

Brigáda

Děkujeme všem, kteří přišli pomoci v sobotu 2. září na brigádu. Bylo nás deset a stihli jsme uklidit kůr v kostele, omést pavučiny a uklidit celé okolí kostela, vyčistit plochu před farou od plevelů, vyplít záhon na zahradě a zamést. Čeká nás ještě úklid sálky....

Svatodušní novéna pro město

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně 19. května se celá církev devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého, až do Letnic – slavnosti Seslání Ducha svatého 28. května. Devítidenní modlitbu nazýváme novéna, skládá se zpravidla z četby úryvku z Bible nebo...

I. Fatimský den

Měsíc Panny Marie V sobotu 13. května církev slaví liturgickou památku Panny Marie Fatimské. V tento den roku 1917 se na návrší Cova da Iria u portugalské Fatimy poprvé zjevila třem malým pasáčkům Panna Marie. Zjevovala se pak každý další měsíc, vždy 13. den, až do...

Pouť v kapli

V úterý 16. května oslavíme svátek sv. Jana Nepomuckého slavnostní bohoslužbou v kapli v Orlové – Lutyni v 18:00 hodin. Ranní mše svatá v 8:00 hodin v tento den nebude sloužena. Pokud byste chtěli pomoci s úklidem před poutí, můžete přijít na brigádu v sobotu....

Úklid a zdobení kostela

Zdobit kostel budeme na Velikonoce v úterý 4. 4 dopoledne a úklid kostela proběhne ve stejný den od 15:00 hodin. Prosíme, přijďte pomoci! Kdo by chtěl přispět také úklidem fary, je rovněž vítán. Čas úklidu si může stanovit dle svých...

Květná neděle

letos připadá na 2. dubna. Nezapomeňte, že mše svatá bude pouze v 10:00 hodin v kostele a přineste si s sebou zelené ratolesti. Před mší se sejdeme na schodišti před křížem.

Za jednotu křesťanů

Hned z kraje nového roku přichází výzva nám, křesťanům: jsme vyzýváni k modlitbě za naši jednotu. Máme-li totiž být solí tohoto světa, nemůžeme žít v rozdělení. Takové svědectví je světu jen pohoršením. Prosme proto společně v týdnu od 18. do 25. ledna o smíření,...