Aktuality

První pátek

  • od

V tomto týdnu, 2. října, oslavujeme první pátek v měsíci. V 17:00 hodin v kostele začneme adorací Nejsvětější svátosti a příležitostí ke svátosti smíření (zpovědi). V 18:00 hodin následuje mše svatá jako obvykle.

Výuka náboženství

  • od

Přihlášené děti a jejich rodiče, ale i ty, kteří ještě přihlášku neodevzdali, informujeme, že ve středu 23. září v 17:30 hodin v sálce fary se uskuteční první organizační schůzka k výuce náboženství. Srdečně zveme!

Ohlášky

  • od

V týdnu od 7. června nás čeká: Nové číslo farního zpravodaje POD VĚŽEMI. Ve čtvrtek v 18:00 hodin v kostele slavnost Těla a Krve Páně s průvodem. Bude-li pršet, zakončíme slavnost adorací v kostele. Hned na to, v pátek bude mše svatá už v 17:00 hodin, protože v 18:00 se rozezní zvony ohlašující Noc kostelů. Můžeme se těšit na koncert nevidomé klavíristky a zpěvačky Ráchel Skleničkové a flétnistky a zpěvačky… Číst dále »Ohlášky

Slavnost Seslání Ducha svatého

  • od

V neděli 31. 5. slavíme v liturgii Slavnost Seslání Ducha svatého, jako obvykle v kostele v 9:00 a v 10:00 hodin. Tradiční smažení vaječiny se však letos nekoná pro obtížné zajištění podmínek dle nařízení vlády.

Mariánská pouť ke studánce

  • od

V neděli 17. května srdečně zveme na mariánskou pouť ke kapličce u studánky. Sraz je u kapličky sv. Jana Nepomuckého v Orlové – Lutyni na ulici Ke Kapličce. V 15:00 hodin začneme požehnáním P. Rafala Waly a pak všichni spolu poputujeme ke kapličce v lese u zázračné studánky. Cestou se pomodlíme růženec a spolu oslavíme další pouť k Panně Marii. Pozvěte své rodiny a kamarády. Těšíme se na Vás!

Bohoslužby od 11. května

  • od

Od pondělí 11. května se může bohoslužeb účastnit až 100 osob. S ohledem na podmínky, které je nutné při bohoslužbách dodržovat – zejména mít roušku, udržovat vzdálenost cca 2 m mezi účastníky a povinně dezinfikovat ruce před vstupem – budou mše svaté stále pouze ve farním kostele. Ve všední dny a sobotu budou slouženy mše v 18:00 hodin, v neděli v 9:00 a 10:00 hodin. Před každou mší svatou je… Číst dále »Bohoslužby od 11. května

List papeže Františka k měsíci květnu

  • od

Drazí bratři a sestry, blíží se měsíc květen, ve kterém Boží lid intenzivněji vyjadřuje svoji lásku a úctu k Panně Marii. Je tradice modlit se v tomto měsíci růženec doma, v rodině. Pandemické restrikce nás „přinutily“ docenit tuto domácí dimenzi také z duchovního hlediska. Proto mne napadlo vybídnout v měsíci máj všechny ke znovu objevení krásy domácí modlitby růžence. Je možné činit tak společně anebo individuálně. Vyberte si podle situace a doceňte obě možnosti.… Číst dále »List papeže Františka k měsíci květnu

Bohoslužby od 27. dubna

  • od

Česká biskupská konference zveřejnila vyjádření, podle něhož se v souladu s rozhodnutím Vlády ČR ze 17. dubna budou moci za dodržení hygienických pravidel a rozestupů platných kvůli šíření koronaviru konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady: od 27. dubna se bude moci zúčastnit bohoslužeb nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob, od 25. května maximálně 50 osob, od 8. června by měl nastat konec omezení. Představitelé… Číst dále »Bohoslužby od 27. dubna

Na Bílou sobotu zapalte v okně svíci

  • od

Na Bílou sobotu večer zapalte v okně svíci a vyvěste obraz našeho Pána Ježíše Krista, který této noci slavně z mrtvých vstal, přemohl smrt a vyvedl nás k životu! Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu. Jen On zachraňuje, On léčí a uzdravuje, On je naše spása.

Videoposelství papeže Františka rodinám

  • od

V pátek 3. 4. 2020 večer oslovil papež František diváky italské katolické televize TV2000 videoposelstvím u příležitosti blížícího se Svatého týdne. Odkaz na video na TV LUX. „Drazí přátelé, dobrý večer! Dnes večer mohu vstoupit do vašich domovů způsobem jiným než obvykle. Dovolíte-li, chtěl bych si v těchto těžkých a bolestných časech s vámi chvíli popovídat. Představuji si vás, jak ve svých rodinách vedete nezvyklý život, abyste se vyhnuli nákaze. Myslím na… Číst dále »Videoposelství papeže Františka rodinám